شیر روشویی

56 کالا

 • شیر روشویی kwc مدل کلاسیک کروم

  شیر روشویی kwc مدل کلاسیک

  شروع از : ۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان
  شیر روشویی کلاسیک یکی از محصولات شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی kwc می باشد. شیر روشویی kwc مدل کلاسیک در رنگ کروم، سفید و مشکی موجود می باشد. توضیحات کامل این محصول در پایین این صفحه قسمت (اطلاعات بیشتر) و (توضیحات) درج شده است.
 • شیر روشویی kwc مدل متیس کروم

  شیر روشویی kwc مدل متیس

  شروع از : ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
  شیر روشویی متیس یکی از محصولات شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی kwc می باشد. شیر روشویی kwc مدل متیس در رنگ کروم، سفید و مشکی موجود می باشد. توضیحات کامل این محصول در پایین این صفحه قسمت (اطلاعات بیشتر) و (توضیحات) درج شده است.
 • شیر روشویی kwc مدل مایا کروم

  شیر روشویی kwc مدل مایا

  شروع از : ۱,۸۱۰,۰۰۰ تومان
  شیر روشویی مایا یکی از محصولات شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی kwc می باشد. شیر روشویی kwc مدل مایا در رنگ کروم، سفید و مشکی موجود می باشد. توضیحات کامل این محصول در پایین این صفحه قسمت (اطلاعات بیشتر) و (توضیحات) درج شده است.
 • شیر روشویی kwc مدل اراتو کروم

  شیر روشویی kwc مدل اراتو

  شروع از : ۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان
  شیر روشویی اراتو یکی از محصولات شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی kwc می باشد. شیر روشویی kwc مدل اراتو در رنگ کروم، سفید و مشکی موجود می باشد. توضیحات کامل این محصول در پایین این صفحه قسمت (اطلاعات بیشتر) و (توضیحات) درج شده است.
 • شیر روشویی kwc مدل کواترو کروم

  شیر روشویی kwc مدل کواترو

  شروع از : ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
  شیر روشویی کواترو یکی از محصولات شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی kwc می باشد. شیر روشویی kwc مدل کواترو در رنگ کروم، سفید و مشکی موجود می باشد. توضیحات کامل این محصول در پایین این صفحه قسمت (اطلاعات بیشتر) و (توضیحات) درج شده است.
 • شیر روشویی kwc مدل زئوس کروم

  شیر روشویی kwc مدل زئوس

  شروع از : ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
  شیر روشویی زئوس یکی از محصولات شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی kwc می باشد. شیر روشویی kwc مدل زئوس در رنگ کروم، سفید و مشکی موجود می باشد. توضیحات کامل این محصول در پایین این صفحه قسمت (اطلاعات بیشتر) و (توضیحات) درج شده است.
 • شیر روشویی kwc مدل زو کروم

  شیر روشویی kwc مدل زو

  شروع از : ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
  شیر روشویی زو یکی از محصولات شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی kwc می باشد. شیر روشویی kwc مدل زو در رنگ کروم، سفید و مشکی موجود می باشد. توضیحات کامل این محصول در پایین این صفحه قسمت (اطلاعات بیشتر) و (توضیحات) درج شده است.
 • شیر روشویی kwc مدل ورونا کروم

  شیر روشویی kwc مدل ورونا

  شروع از : ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
  شیر روشویی ورونا یکی از محصولات شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی kwc می باشد. شیر روشویی kwc مدل ورونا در رنگ کروم، سفید و مشکی موجود می باشد. توضیحات کامل این محصول در پایین این صفحه قسمت (اطلاعات بیشتر) و (توضیحات) درج شده است.
 • شیر روشویی kwc مدل ریتا کروم

  شیر روشویی kwc مدل ریتا

  شروع از : ۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان
  شیر روشویی ریتا یکی از محصولات شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی kwc می باشد. شیر روشویی kwc مدل ریتا در رنگ کروم، سفید و مشکی موجود می باشد. توضیحات کامل این محصول در پایین این صفحه قسمت (اطلاعات بیشتر) و (توضیحات) درج شده است.
 • شیر روشویی kwc مدل آوا کروم

  شیر روشویی kwc مدل آوا

  شروع از : ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
  شیر روشویی آوا یکی از محصولات شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی kwc می باشد. شیر روشویی kwc مدل آوا در رنگ کروم، سفید و مشکی موجود می باشد. توضیحات کامل این محصول در پایین این صفحه قسمت (اطلاعات بیشتر) و (توضیحات) درج شده است.
 • شیر روشویی اکتاو راسان

  شیر روشویی راسان مدل اکتاو

  شروع از : ۱,۰۰۴,۹۰۰ تومان
  شیر روشویی اکتاو یکی از محصولات شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی راسان می باشد. شیر روشویی راسان مدل اکتاو در رنگ کروم ، طلایی و سفید موجود می باشد. توضیحات کامل این محصول در پایین این صفحه قسمت (اطلاعات بیشتر) و (توضیحات) درج شده است.
 • شیر روشویی هیپو راسان

  شیر روشویی راسان مدل هیپو

  شروع از : ۱,۳۰۷,۳۰۰ تومان
  شیر روشویی هیپو یکی از محصولات شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی راسان می باشد. شیر روشویی راسان مدل هیپو در رنگ کروم ، طلایی و سفید موجود می باشد. توضیحات کامل این محصول در پایین این صفحه قسمت (اطلاعات بیشتر) و (توضیحات) درج شده است.
 • شیر روشویی رابیت کروم راسان

  شیر روشویی راسان مدل رابیت

  شروع از : ۹۷۹,۸۰۰ تومان
  شیر روشویی رابیت یکی از محصولات شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی راسان می باشد. شیر روشویی راسان مدل رابیت در رنگ کروم ، کروم مات و سفید موجود می باشد. توضیحات کامل این محصول در پایین این صفحه قسمت (اطلاعات بیشتر) و (توضیحات) درج شده است.
 • شیر روشویی هیلدا کروم راسان

  شیر روشویی راسان مدل هیلدا

  شروع از : ۷۵۹,۰۰۰ تومان
  شیر روشویی هیلدا یکی از محصولات شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی راسان می باشد. شیر روشویی راسان مدل هیلدا در رنگ کروم و مشکی موجود می باشد. توضیحات کامل این محصول در پایین این صفحه قسمت (اطلاعات بیشتر) و (توضیحات) درج شده است.
 • شیر روشویی تیتانیوم راسان

  شیر روشویی راسان مدل تیتانیوم

  ۱,۲۰۷,۰۰۰ تومان
  شیر روشویی تیتانیوم یکی از محصولات شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی راسان می باشد. شیر روشویی راسان مدل تیتانیوم در رنگ کروم موجود می باشد. توضیحات کامل این محصول در پایین این صفحه قسمت (اطلاعات بیشتر) و (توضیحات) درج شده است.
 • شیر روشویی مینیاتور راسان

  شیر روشویی راسان مدل مینیاتور

  ۱,۱۴۱,۵۰۰ تومان
  شیر روشویی مینیاتور یکی از محصولات شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی راسان می باشد. شیر روشویی راسان مدل مینیاتور در رنگ کروم موجود می باشد. توضیحات کامل این محصول در پایین این صفحه قسمت (اطلاعات بیشتر) و (توضیحات) درج شده است.
 • شیر روشویی آلیس کروم راسان

  شیر روشویی راسان مدل آلیس

  شروع از : ۱,۳۵۰,۴۰۰ تومان
  شیر روشویی آلیس یکی از محصولات شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی راسان می باشد. شیر روشویی راسان مدل تندیس در رنگ کروم و طلایی موجود می باشد. توضیحات کامل این محصول در پایین این صفحه قسمت (اطلاعات بیشتر) و (توضیحات) درج شده است.
 • شیر روشویی پریمو راسان

  شیر روشویی راسان مدل پریمو

  شروع از : ۱,۰۱۶,۴۰۰ تومان
  شیر روشویی پریمو یکی از محصولات شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی راسان می باشد. شیر روشویی راسان مدل پریمو در رنگ های کروم ، طلایی و سفید موجود می باشد. توضیحات کامل این محصول در پایین این صفحه قسمت (اطلاعات بیشتر) و (توضیحات) درج شده است.
 • شیر ظرفشویی آشپزخانه پالادیوم طلایی

  شیر روشویی راسان مدل پالادیوم

  ۱,۴۳۴,۲۰۰ تومان
  شیر روشویی پالادیوم یکی از محصولات شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی راسان می باشد. شیر روشویی راسان مدل پالادیوم در رنگ طلایی موجود می باشد. توضیحات کامل این محصول در پایین این صفحه قسمت (اطلاعات بیشتر) و (توضیحات) درج شده است.
 • شیر روشویی الیزه کروم مات راسان

  شیر روشویی راسان مدل الیزه

  ۱,۹۴۶,۴۰۰ تومان
  شیر روشویی الیزه یکی از محصولات شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی راسان می باشد. شیر روشویی راسان مدل الیزه در رنگ کروم مات ، طلا مات و رزگلد موجود می باشد. توضیحات کامل این محصول در پایین این صفحه قسمت (اطلاعات بیشتر) و (توضیحات) درج شده است.
 • شیر روشویی فلورا راسان

  شیر روشویی راسان مدل فلورا

  شروع از : ۱,۱۶۴,۱۰۰ تومان
  شیر روشویی فلورا یکی از محصولات شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی راسان می باشد. شیر روشویی راسان مدل فلورا در رنگ کروم و کروم مات موجود می باشد. توضیحات کامل این محصول در پایین این صفحه قسمت (اطلاعات بیشتر) و (توضیحات) درج شده است.
 • شیر روشویی آتیس کروم راسان

  شیر روشویی راسان مدل آتیس

  شروع از : ۸۹۸,۴۰۰ تومان
  شیر روشویی آتیس یکی از محصولات شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی راسان می باشد. شیر روشویی راسان مدل آتیس در رنگ کروم ، سفید و طلا مات موجود می باشد. توضیحات کامل این محصول در پایین این صفحه قسمت (اطلاعات بیشتر) و (توضیحات) درج شده است.
 • شیر روشویی ویولت سفید طلایی راسان

  شیر روشویی راسان مدل ویولت سفید طلا

  ۲,۱۶۹,۸۰۰ تومان
  شیر روشویی ویولت سفید طلایی یکی از محصولات شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی راسان می باشد. شیر روشویی راسان مدل ویولت سفید طلا در رنگ سفید طلایی موجود می باشد. توضیحات کامل این محصول در پایین این صفحه قسمت (اطلاعات بیشتر) و (توضیحات) درج شده است.
 • شیر روشویی شیرآلات راسان مدل دنیس طلایی شیر روشویی

  شیر روشویی راسان مدل دنیس طلایی

  ۱,۶۷۰,۳۰۰ تومان
  شیر روشویی دنیس طلایی یکی از محصولات شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی راسان می باشد. شیر روشویی راسان مدل دنیس در رنگ طلایی موجود می باشد. توضیحات کامل این محصول در پایین این صفحه قسمت (اطلاعات بیشتر) و (توضیحات) درج شده است.
 • شیر روشویی النا کروم راسان

  شیر روشویی راسان مدل النا

  شروع از : ۱,۱۵۱,۶۰۰ تومان
  شیر روشویی النا یکی از محصولات شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی راسان می باشد. شیر روشویی راسان مدل النا در رنگ کروم ، طلایی ، سفید و رزگلد موجود می باشد. توضیحات کامل این محصول در پایین این صفحه قسمت (اطلاعات بیشتر) و (توضیحات) درج شده است.
 • شیر روشویی لوتوس مشکی

  شیر روشویی راسان مدل لوتوس

  شروع از : ۸۳۲,۷۰۰ تومان
  شیر روشویی لوتوس یکی از محصولات شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی راسان می باشد. شیر روشویی راسان مدل لوتوس در رنگ کروم ، مشکی و سفید موجود می باشد. توضیحات کامل این محصول در پایین این صفحه قسمت (اطلاعات بیشتر) و (توضیحات) درج شده است.
 • شیر روشویی تندیس راسان

  شیر روشویی راسان مدل تندیس

  ۸۸۱,۶۰۰ تومان
  شیر روشویی تندیس یکی از محصولات شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی راسان می باشد. شیر روشویی راسان مدل تندیس در رنگ کروم موجود می باشد. توضیحات کامل این محصول در پایین این صفحه قسمت (اطلاعات بیشتر) و (توضیحات) درج شده است.
 • شیر روشویی سورنا راسان

  شیر روشویی راسان مدل سورنا

  ۸۷۴,۶۰۰ تومان
  شیر روشویی سورنا یکی از محصولات شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی راسان می باشد. شیر روشویی راسان مدل سورنا در رنگ کروم موجود می باشد. توضیحات کامل این محصول در پایین این صفحه قسمت (اطلاعات بیشتر) و (توضیحات) درج شده است.

شیر روشویی

شیر روشویی یکی از تجهیزات مهم از نظر استفاده و زیبایی در دکوراسیون دستشویی می باشد.علاوه بر در نظر گرفتن قیمت باید جنس محصول ، وزن و گارانتی و ضمانت محصول را در نظر بگیرید که چنانچه در صورت بروز مشکل یا خرابی از طرف شرکت سازنده برای شما آن مشکل را رفع کنند و خدمات پس از فروش خود را ارائه دهند.

شیرآلات روشویی به دو صورت شیر روشویی پایه کوتاه و شیر روشویی پایه بلند (زدرا) تقسیم می شوند.امروزه شیرآلات روشویی اهرمی طرفداران و استفاده بیشتری نسبت به شیر کلاسیک و یا اهرمی دارد.همچنین امروز از شیر روشویی چشمی در مراکز تجاری یا مکان های عمومی برای مسائل بهداشتی و پیشگیری از بیماری ها و ویروس های واگیردار استفاده میشود.

شیر روشویی پایه بلند

این دسته از شیرآلات روشویی ارتفاع بیشتری نسبت به دیگر شیرهای روشویی دارند.شیر روشویی پایه بلند مناسب برای آن دسته از افرادی است که کاسه روشویی آنها به صورت رو کابینتی می باشد و یا کاسه آنها، دارای جای شیر نیست و باید شیر بر روی کابینت نصب شود.

شیرآلات روشویی چشمی

از این دسته از شیرها بیشتر در مراکز عمومی، تجاری و جایی که در معرض استفاده بیشتر هستند به دلایل بهداشتی و پپیشگیری از بیماری های واگیردار و ویروس ها استفاده میشوند.

شیرآلات روشویی چشمی دارای یک اهرم بر روی بدنه خود بوده که با استفاده از میتوان دمای آب و فشار جریان آب را تنظیم کرد که همیشه به یک صورت مورد استفاده قرار گیرد.

این مدل از شیرآلات با استفاده از فناوری حسگر خود باعث میشود تا فقط در زمان نیاز جریان آب به راه بیفتد و اینگونه در مصرف آب نیز بهینه سازی میشود و از هدر رفتن آب جلوگیری خواهد شد.

حتما در هنگام خرید شیر روشویی به این نکته دقت کنید که قیمت فقط ملاک شما نباشد.بلکه طراحی ، جنس ، کیفیت شیر ، وزن و در کنار آن قیمت را ملاک قرار دهید.چون به دلیل استفاده مکرر و زیاد از سرویس بهداشتی باید شیر مورد نظر شما به گونه ای مقاوم باشد که تا در طی گذشت زمان دچار فرسایش نشود.

برند های شیرآلات روشویی

شیرآلات در فروشگاه آکونیل فیدار در برند های ایرانی و خارجی قابل عرضه هستند.

شیرآلات روشویی شودر ، راسان ، قهرمان ، شایان ، کی دبلیو سی kwc و  ادرینا از سری برند های ایرانی قابل عرضه در فروشگاه آکونیل فیدار هستند.

فروشگاه آکونیل فیدار مرجع تخصصی و اصلی بررسی و خرید شیرآلات و لوازم بهداشتی و ساختمانی با 2 دهه سابقه درخشان در این زمینه با راه اندازی سایت اختصاصی خود و آغاز فروش اینترنتی و غیر حضوری سعی بر سهولت و صرفه جویی در زمان داشته است.

شعار اصلی ما بهترین قیمت ، گارانتی کالا ، سرعت در ارسال سفارشات و ضمانت اصالت کالا بوده و همچنان پایبند به این اصول هستیم.

همچنین در فروشگاه آکونیل فیدار تخفیفات ویژه برای خرید عمده همکاران و انبوه سازان در نظر گرفته شده تا در صورت نیاز خرید های عمده خود را انجام دهند.

بهترین قیمت و بیشترین تخفیف در فروشگاه آکونیل فیدار